Nákup cisterny vnímáme jako potřebný a je naším záměrem nákup podpořit za správných podmínek!

V tuto chvíli nákup cisterny z naší strany nemohl být podpořen z těchto důvodů:

1) Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy od jednoho majitele. Firma, která vyhrála výběrové řízení, má hlavním předmětem činnosti hostinskou činnost.

2) Firma ve výběrovém řízení podala falešnou referenční nabídku.