Nákup cisterny vnímáme jako potřebný a je naším záměrem nákup podpořit za správných podmínek!

V tuto chvíli nákup cisterny z naší strany nemohl být podpořen z těchto důvodů:

1) Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy od jednoho majitele. Firma, která vyhrála výběrové řízení, má hlavním předmětem činnosti hostinskou činnost.

2) Firma ve výběrovém řízení podala falešnou referenční nabídku.

3) Firma není plátcem DPH (jak je to možné, když zakázka má vyšší hodnotu než 2 mil. Kč a podala referenční zakázku za 7,5 mil. Kč?). Zároveň druhá firma stejného majitele je plátcem DPH, nabídla téměř stejnou cenu (včetně DPH) za cisternu a záhy z výběrového řízení odstoupila.

Tyto skutečnosti bohužel v žádném případě neukazují na spolehlivého dodavatele a korektní proces výběru. Schválení smlouvy s firmou HTS Hasičská technika s.r.o. je v tuto chvíli legalizování protiprávního jednání. Jako volení zástupci občanů s výše uvedeným nemůžeme souhlasit a vystavovat tak obec velkému finančnímu riziku. Řešení bychom viděli v novém výběrovém řízení na základě zkušeností a dobré praxe jiných obcí, to se týká jak firmy na výběrová řízení, tak dodavatelské firmy na samotnou cisternu.