www.kunvaldspolecne.cz

Nacházíte se na nové doméně. Prosíme, abyste ji používali nově k přístupu na naše stránky.

Budete nadále informováni tak, jak jste zvyklí a budeme se snažit informací poskytovat více.

Důvod této změny je vzniklý spor o doménu www.mestyskunvald.cz s vedením Kunvaldu.

Abychom předešli ztrátě spojení s Vámi, zaregistrovali jsme doménu novou. Udělali jsme to pro případ, že bychom v tomto sporu o doménu přišli. Prosíme, abyste o této nové doméně informovali i Vaše přátele.

Více než roční provoz našeho webu byl vždy ve slušném stylu. Poskytnuté informace byly pravdivé a podložené, dávali jsme prostor i občanům a spolkům. Za celou dobu nikdo z vedení Kunvaldu ani ze zastupitelů nám nedal oficiálně najevo, že by měli problém s tím, že užíváme tuto doménu. Až do čtvrtka 12.1.2023, kdy došla předžalobní výzva, abychom doménu zrušili. Z pozdějších informací víme, že minimálně jeden zastupitel (kromě všech našich 4 zastupitelů) o tomto kroku neměl ani tušení. Pokoušeli jsme se opakovaně vyvolat neformální jednání v této záležitosti. I v odpovědi právnímu zástupci jsme vyzývali k jednání. Přesto je dle informací právního zástupce pravděpodobné, že bude podána žaloba bez jakéhokoliv předchozího jednání.

Je nanejvýš zřejmé, že v této záležitosti se jedná o politickou mstu a tím i útok na základní demokratické hodnoty. Při úvodním zasedání nového zastupitelstva všichni zastupitelé ze Společně za rozvoj Kunvaldu hlasovali pro naši zastupitelku kandidující na post starostky a nepodpořili tedy novou starostku paní Danielu Bolečkovou. Volba byla sice tajná, ale z poměru odevzdaných hlasů a i pozdějších osobních prohlášení našich zastupitelů vyplývá jak kdo hlasoval. Výsledek hlasování byl 7 pro paní Danielu Bolečkovou a 4 pro paní Moniku Jindrovou, nezdržel se nikdo.

Úřad městyse Kunvald provozuje i vlastní facebookový profil. Na tomto profilu se objevují komentáře poškozující naše zastupitele (přímo lživými informacemi). Správce profilu tyto komentáře ponechává bez povšimnutí. Paní Daniela Bolečková jako starostka se stala i správkyní tohoto profilu 2.1.2023. Do té doby byl správce smluvně zajištěn jiný. Plnou moc pro právní zastupování v záležitosti sporu o doménu podepsala rovněž Daniela Bolečková 9.1.2023.

…… a takhle si tu žijem ……

P.S.: Dovolíme si ocitovat výrok Karla Kryla:

Někomu velmi dobře pasuje do hry, že se lidé nenávidí, že se kalí voda. Mezitím, co se hádáme o hloupostech, se totiž výborně krade – prodává, kupuje, kšeftuje a podvodničí neobyčejně nádherným způsobem.
(Plus 7 dní, 7. 9. 1992)

Společně za rozvoj Kunvaldu

Vážení spoluobčané,

jsme sdružení nezávislých kandidátů, kteří se rozhodli kandidovat v komunálních volbách v září 2022. Nakonec jsme získali 4 mandáty z 11 (téměř 37%) a stali se tak vítěznou volební stranou. Přesto jsme byli zákulisními dohodami vyšachováni z vedení obce.

Jsme Kunvaláci, kterým není lhostejné dění v našem městysi a chtěli bychom náš čas, energii a zkušenosti věnovat právě obci a jejímu rozvoji.


Chceme vrátit na úřad vstřícně jednání, obnovit komunikaci a spolupráci, rozhodovat otevřeně a promyšleně. Zajímají nás názory a nápady spoluobčanů a chceme navázat spolupráci s kunvaldskými spolky a sdruženími.


Budeme rádi, když věnujete čas našemu programu a našim kandidátům a společně udělejme z Kunvaldu dobré místo pro život.