Společně za rozvoj Kunvaldu

Kunvaláci, kterým záleží na budoucnosti našeho městyse

Zasedání zastupitelstva 11.10.2023 – záznam

Vážení občané, přinášíme video ze zasedání zastupitelstva z 11.10.2023. Mimo jiné body se na tomto zasedání jednalo o době svícení veřejného osvětlení v Kunvaldě. Po původním neschválení žádného usnesení k tomuto bodu jsme požádali o opětovné hlasování a nakonec po vyslovených argumentech další dva zastupitelé (mimo naše uskupení) hlasovali pro náš návrh, což oceňujeme. Tímto krokem zvyšujeme bezpečnost občanů pohybující se po komunikacích. Bylo schváleno svícení od 3:30 do rozednění a od setmění do 23:00 každodenně.

Zasedání zastupitelstva 20.9.2023 – záznam

Vážení občané, přinášíme první (anonymizované) video ze zasedání zastupitelstva z 20.9.2023. Toto video jsme měli už částečně připravené. Na záznamu z 11.10.2023 pracujeme.

Zastupitelstvo – nová rubrika

Vážení občané, vyslechli jsme vaši prosbu a zakládáme novou rubriku, kde pro Vás budeme zveřejňovat záznam zasedaní zastupitelstva. 

Od desítek Vás, voličů, jsme zaznamenali rozmrzení z toho, že videa ze zasedání zastupitelstva už nejsou na youtube dostupná. Byl to velmi sledovaný kanál a občany byl vítán. Rekordní sledovanost dokládala, že občané přenos vnímají jako dobrý informační kanál. Videa však byly smazány a jsou dostupné pouze ve chvíli zasedání. Neznáme důvod ani pohnutky vedoucí k tomuto kroku. Ale ne všichni občané mají možnost sledovat zasedání online ve chvíli, kdy probíhá, jsou v zaměstnání, ukládají děti ke spánku, večer po práci již odpočívají. 

Proto chceme vyslyšet požadavky občanů a budeme videa ze zasedání zastupitelstva postupně zveřejňovat tak, aby odpovídaly všem legislativním normám.

Průběh zasedání zastupitelstva je přenášen na youtube. Tento přenos si okamžitě online ukládáme pro pozdější zpracování (stažení přímo z youtube je v tomto případě zablokováno). Je to podobné, jako si uložit pořad z televize. Videa poté upravíme tak, aby byla po zveřejnění v souladu s GDPR. U soukromých osob, od kterých máme svolení se zveřejněním, k anonymizaci vypípnutím jména nedojde.

Proč jsme nemohli podpořit nákup hasičské cisterny?

Nákup cisterny vnímáme jako potřebný a je naším záměrem nákup podpořit za správných podmínek!

V tuto chvíli nákup cisterny z naší strany nemohl být podpořen z těchto důvodů:

1) Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy od jednoho majitele. Firma, která vyhrála výběrové řízení, má hlavním předmětem činnosti hostinskou činnost.

2) Firma ve výběrovém řízení podala falešnou referenční nabídku.

Odmítáme spojitost za tvorbu politického plakátu na výlepní ploše, ačkoliv vám rozumíme, jak se cítíte…

Vážení kunvaldští spoluobčané,

žijeme ve zvláštní době, kdy vidíme rozdělenou společnost. Netýká se to pouze celostátní politiky, ale bohužel i té naší malé, komunální. Vidíme různá vyjádření na sociálních sítích, ale i na výlepních plochách, jsme svědky roznášení pomluv, někdy i lží a bagatelizovaní problémů.

Proč si neschopní lidé myslí, že jsou úžasní?

Některé zdroje uvádí, že za nadprůměrnou se považuje až 93 % populace. Což je, čistě z logiky věci, nemožné.

Tahle tendence považovat se za nadprůměrné je dobře známým kognitivním zkreslením. Běžně se označuje jako efekt nadměrné sebedůvěry, který vede k tomu, že máme tendenci nadhodnocovat vlastní schopnosti, vyhlídky a šance na úspěch. Dochází k němu ve chvíli, kdy jsou nekvalifikovaní lidé přesvědčeni o své kompetentnosti a ti, kteří jsou v oboru nejzběhlejší, tíhnou k sebepodceňování.

Proč jsme na nové doméně

www.kunvaldspolecne.cz

Tato informace bude dlouhodobě uvedena v sekci O nás. Z důvodů vysvětlených v následující části jsme v posledních cca 3 týdnech nic nového nezveřejňovali, ale nyní jsme opět mezi Vámi.

Nacházíte se na nové doméně. Prosíme, abyste ji používali nově k přístupu na naše stránky.

Budete nadále informováni tak, jak jste zvyklí a budeme se snažit informací poskytovat více. Prosíme buďte shovívaví k tomu, jestli některé části nebudou ještě funkční. S migrací bylo celkem dost náročné práce a budeme se vše snažit znovu zprovoznit. Pracujeme na přesměrování domény. Již nyní je částečně funkční.

Důvod této změny je vzniklý spor o doménu www.mestyskunvald.cz s vedením Kunvaldu.

Abychom předešli ztrátě spojení s Vámi, zaregistrovali jsme doménu novou. Udělali jsme to pro případ, že bychom v tomto sporu o doménu přišli. Prosíme, abyste o této nové doméně informovali i Vaše přátele.

Odpověď starostky na otevřený dopis

Otevřený dopis starostce Městyse Kunvald paní Daniele Bolečkové

Denisa Šlezingrová

Vážená paní starostko,
chtěla bych Vám položit několik dotazů, které netrápí jen mne, ale i širokou veřejnost.

Úvaha nejen nad Kunvaldským Poledníkem

Tarra Dlabková

Milí přátelé a sousedé Městys Kunvald, i já cítím, že se chci vyjádřit o svých dojmech (nejen) z nového Kunvaldského Poledníku. Ač jsem to zkoušela, krátce to nejde, vždycky mi v hlavě začne vířit vše, co s daným tématem souvisí. Takže se připravte na delší povídání a pojďme rovnou na to:

Pro mě nový Poledník na první dobrou zavál čerstvým větrem, působí na mě velmi lehkým a moderním dojmem, je přehledný, i velký formát a posloupnost článků mi sedí více. Starý Poledník jsem měla problém přečíst, jak v něm bylo vše nahuštěné.

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén