Společně za rozvoj Kunvaldu

Kunvaláci, kterým záleží na budoucnosti našeho městyse

Proč jsme nemohli podpořit nákup hasičské cisterny?

Nákup cisterny vnímáme jako potřebný a je naším záměrem nákup podpořit za správných podmínek!

V tuto chvíli nákup cisterny z naší strany nemohl být podpořen z těchto důvodů:

1) Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy od jednoho majitele. Firma, která vyhrála výběrové řízení, má hlavním předmětem činnosti hostinskou činnost.

2) Firma ve výběrovém řízení podala falešnou referenční nabídku.

3) Firma není plátcem DPH (jak je to možné, když zakázka má vyšší hodnotu než 2 mil. Kč a podala referenční zakázku za 7,5 mil. Kč?). Zároveň druhá firma stejného majitele je plátcem DPH, nabídla téměř stejnou cenu (včetně DPH) za cisternu a záhy z výběrového řízení odstoupila.

Tyto skutečnosti bohužel v žádném případě neukazují na spolehlivého dodavatele a korektní proces výběru. Schválení smlouvy s firmou HTS Hasičská technika s.r.o. je v tuto chvíli legalizování protiprávního jednání. Jako volení zástupci občanů s výše uvedeným nemůžeme souhlasit a vystavovat tak obec velkému finančnímu riziku. Řešení bychom viděli v novém výběrovém řízení na základě zkušeností a dobré praxe jiných obcí, to se týká jak firmy na výběrová řízení, tak dodavatelské firmy na samotnou cisternu.

Odmítáme spojitost za tvorbu politického plakátu na výlepní ploše, ačkoliv vám rozumíme, jak se cítíte…

Vážení kunvaldští spoluobčané,

žijeme ve zvláštní době, kdy vidíme rozdělenou společnost. Netýká se to pouze celostátní politiky, ale bohužel i té naší malé, komunální. Vidíme různá vyjádření na sociálních sítích, ale i na výlepních plochách, jsme svědky roznášení pomluv, někdy i lží a bagatelizovaní problémů.

Proč si neschopní lidé myslí, že jsou úžasní?

Některé zdroje uvádí, že za nadprůměrnou se považuje až 93 % populace. Což je, čistě z logiky věci, nemožné.

Tahle tendence považovat se za nadprůměrné je dobře známým kognitivním zkreslením. Běžně se označuje jako efekt nadměrné sebedůvěry, který vede k tomu, že máme tendenci nadhodnocovat vlastní schopnosti, vyhlídky a šance na úspěch. Dochází k němu ve chvíli, kdy jsou nekvalifikovaní lidé přesvědčeni o své kompetentnosti a ti, kteří jsou v oboru nejzběhlejší, tíhnou k sebepodceňování.

Proč jsme na nové doméně

www.kunvaldspolecne.cz

Tato informace bude dlouhodobě uvedena v sekci O nás. Z důvodů vysvětlených v následující části jsme v posledních cca 3 týdnech nic nového nezveřejňovali, ale nyní jsme opět mezi Vámi.

Nacházíte se na nové doméně. Prosíme, abyste ji používali nově k přístupu na naše stránky.

Budete nadále informováni tak, jak jste zvyklí a budeme se snažit informací poskytovat více. Prosíme buďte shovívaví k tomu, jestli některé části nebudou ještě funkční. S migrací bylo celkem dost náročné práce a budeme se vše snažit znovu zprovoznit. Pracujeme na přesměrování domény. Již nyní je částečně funkční.

Důvod této změny je vzniklý spor o doménu www.mestyskunvald.cz s vedením Kunvaldu.

Abychom předešli ztrátě spojení s Vámi, zaregistrovali jsme doménu novou. Udělali jsme to pro případ, že bychom v tomto sporu o doménu přišli. Prosíme, abyste o této nové doméně informovali i Vaše přátele.

Odpověď starostky na otevřený dopis

Otevřený dopis starostce Městyse Kunvald paní Daniele Bolečkové

Denisa Šlezingrová

Vážená paní starostko,
chtěla bych Vám položit několik dotazů, které netrápí jen mne, ale i širokou veřejnost.

Úvaha nejen nad Kunvaldským Poledníkem

Tarra Dlabková

Milí přátelé a sousedé Městys Kunvald, i já cítím, že se chci vyjádřit o svých dojmech (nejen) z nového Kunvaldského Poledníku. Ač jsem to zkoušela, krátce to nejde, vždycky mi v hlavě začne vířit vše, co s daným tématem souvisí. Takže se připravte na delší povídání a pojďme rovnou na to:

Pro mě nový Poledník na první dobrou zavál čerstvým větrem, působí na mě velmi lehkým a moderním dojmem, je přehledný, i velký formát a posloupnost článků mi sedí více. Starý Poledník jsem měla problém přečíst, jak v něm bylo vše nahuštěné.

Oficiální facebookové stránky Kunvald

Vážení občané, chtěl bych Vám sdělit pár informací ohledně facebookových stránek (dále jen FB) Kunvaldu.

Zastupitelstvo Kunvaldu na loňském lednovém zasedání (13.1.2022) schválilo spolupráci s panem Martinem Mihulkou a jím provozovaného FB profilu.

Touto spoluprací se tak FB profil stal oficiálním profilem městyse Kunvaldu. Tento FB profil je tak dalším oficiálním informačním portálem městyse.

Na FB stránkách se před několika dny objevil tento příspěvek:

Vánoční přání

Vážení kunvaldští spoluobčané,

čas neúprosně běží a slavíme Vánoce a příchod nového roku 2023.

Vánoce jsou v dnešní uspěchané a zvláštní době jednou z mála příležitostí k malému pozastavení.

Vánoce jsou symbolem čistoty, lásky a klidu. Více než jindy si uvědomujeme, co pro nás znamená rodina, zdraví, upřímné lidské slovo, podání pomocné ruky, úsměv či poděkování za nezištnou pomoc.

Vánoce jsou o hodnotách zdánlivě běžných, ale o to vzácnějších.

Změna termínu zasedání zastupitelstva

Včera, několik hodin před začátkem plánovaného zasedání zastupitelstva 7.12.2022, došlo ke změně termínu na 14.12.2022 v 19 hodin (proběhne v sále sokolovny). Důvod byl ten, že nebylo vyvěšeno oznámení o konání zastupitelstva na jedné úřední desce (u horního konzumu).

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén