Vážení občané, přinášíme video ze zasedání zastupitelstva z 11.10.2023. Mimo jiné body se na tomto zasedání jednalo o době svícení veřejného osvětlení v Kunvaldě. Po původním neschválení žádného usnesení k tomuto bodu jsme požádali o opětovné hlasování a nakonec po vyslovených argumentech další dva zastupitelé (mimo naše uskupení) hlasovali pro náš návrh, což oceňujeme. Tímto krokem zvyšujeme bezpečnost občanů pohybující se po komunikacích. Bylo schváleno svícení od 3:30 do rozednění a od setmění do 23:00 každodenně.