Kunvaláci, kterým záleží na budoucnosti našeho městyse

Rubrika: Informace Page 1 of 3

Proč jsme nemohli podpořit nákup hasičské cisterny?

Nákup cisterny vnímáme jako potřebný a je naším záměrem nákup podpořit za správných podmínek!

V tuto chvíli nákup cisterny z naší strany nemohl být podpořen z těchto důvodů:

1) Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy od jednoho majitele. Firma, která vyhrála výběrové řízení, má hlavním předmětem činnosti hostinskou činnost.

2) Firma ve výběrovém řízení podala falešnou referenční nabídku.

Odmítáme spojitost za tvorbu politického plakátu na výlepní ploše, ačkoliv vám rozumíme, jak se cítíte…

Vážení kunvaldští spoluobčané,

žijeme ve zvláštní době, kdy vidíme rozdělenou společnost. Netýká se to pouze celostátní politiky, ale bohužel i té naší malé, komunální. Vidíme různá vyjádření na sociálních sítích, ale i na výlepních plochách, jsme svědky roznášení pomluv, někdy i lží a bagatelizovaní problémů.

Proč jsme na nové doméně

www.kunvaldspolecne.cz

Tato informace bude dlouhodobě uvedena v sekci O nás. Z důvodů vysvětlených v následující části jsme v posledních cca 3 týdnech nic nového nezveřejňovali, ale nyní jsme opět mezi Vámi.

Nacházíte se na nové doméně. Prosíme, abyste ji používali nově k přístupu na naše stránky.

Budete nadále informováni tak, jak jste zvyklí a budeme se snažit informací poskytovat více. Prosíme buďte shovívaví k tomu, jestli některé části nebudou ještě funkční. S migrací bylo celkem dost náročné práce a budeme se vše snažit znovu zprovoznit. Pracujeme na přesměrování domény. Již nyní je částečně funkční.

Důvod této změny je vzniklý spor o doménu www.mestyskunvald.cz s vedením Kunvaldu.

Abychom předešli ztrátě spojení s Vámi, zaregistrovali jsme doménu novou. Udělali jsme to pro případ, že bychom v tomto sporu o doménu přišli. Prosíme, abyste o této nové doméně informovali i Vaše přátele.

Odpověď starostky na otevřený dopis

Oficiální facebookové stránky Kunvald

Vážení občané, chtěl bych Vám sdělit pár informací ohledně facebookových stránek (dále jen FB) Kunvaldu.

Zastupitelstvo Kunvaldu na loňském lednovém zasedání (13.1.2022) schválilo spolupráci s panem Martinem Mihulkou a jím provozovaného FB profilu.

Touto spoluprací se tak FB profil stal oficiálním profilem městyse Kunvaldu. Tento FB profil je tak dalším oficiálním informačním portálem městyse.

Na FB stránkách se před několika dny objevil tento příspěvek:

Změna termínu zasedání zastupitelstva

Včera, několik hodin před začátkem plánovaného zasedání zastupitelstva 7.12.2022, došlo ke změně termínu na 14.12.2022 v 19 hodin (proběhne v sále sokolovny). Důvod byl ten, že nebylo vyvěšeno oznámení o konání zastupitelstva na jedné úřední desce (u horního konzumu).

Zasedání zastupitelstva 7.12. 2022

7. 12. 2022  – 19.00 hod.  v sále sokolovny Kunvald 

Tímto vás všechny zveme na zasedání zastupitelstva, které se bude konat výjimečně už 7. 12. 2022 v sokolovně Kunvald. Z našeho sdružení nebudeme moci zúčastnit všichni, protože toto teprve druhé řádné zasedání bylo přesunuto z původně domluveného termínu, čímž měla být vždy druhá středa v měsíci. Jediným důvodem paní starostky bylo, že v sokolovně bude zatopeno, tak snad nám nebude zima jako posledně.  Návrhy a připomínky jsme společně diskutovali s našem uskupení a budou prezentovány jednotně.

Je zvoleno!

Vážení občané,

v pondělí 24. 10. 2022 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva.

Děkujeme za vaši podporu, kterou jste nám projevili a nadále projevujete.

V pondělí jsme byli bohužel svědky stejného netransparentního jednání jako před volbami, kdy bez jakéhokoliv veřejně sděleného návrhu a za zákulisních dohod stran Kunvald pro a „Kunvald pro všechny“ byla zvolena do funkce starosty paní Daniela Bolečková a funkce uvolněného místostarosty pan Josef Paďour. Ale i to je demokracie a gratulujeme nově zvolenému vedení městyse a přejeme klidnou mysl a uvážené kroky.

Ustavující zasedání zastupitelstva

Reakce na aktivity paní místostarostky na FB Kunvaldu

Zveřejňujeme naši reakci na zaslaný dokument paní místostarostkou a jeho zveřejnění na oficiálním facebooku Kunvaldu.

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén