Zveřejňujeme naši reakci na zaslaný dokument paní místostarostkou a jeho zveřejnění na oficiálním facebooku Kunvaldu.


Vážená paní místostarostko městyse Kunvald.

Děkujeme za Váš zaslaný dotazník. Máme jasnou představu o přesných krocích vedoucích k naplnění našeho volebního programu. Konkrétní řešení bude také záviset na úsilí členů nového zastupitelstva a jejich spolupráci, která je pro nás samozřejmě prioritou. Dále je nám s podivem, že místostarostka městyse používá v obecních záležitostech soukromý mail, dle jeho názvu ještě navíc sdílený s další, třetí osobou. Tento fakt nebudí dojem důvěryhodnosti.  Dále zcela vážně uvádíme, že je opravdu velikou škodou, že s těmito dotazy přicházíte takto pozdě. Jak rádi bychom se s Vámi dříve zapojili do konstruktivní diskuze uvedených tématech v době, kdy bychom mohli přiložit ruku k dílu a v rámci možností napomoci řešení. Nebyli jsme ovšem z Vaší strany vyslyšeni. Rovněž je ku škodě Vašemu nespornému intelektu, že náš naprosto zřetelný a transparentní program, je pro Vaši osobu nečitelný. Transparentně jsme zveřejnili vše, čemu bychom v případě vložené důvěry našich spoluobčanů při volbách dávali prioritu, jaké úkoly vnímáme a máme zájem je konkrétně řešit.

Těší nás, že se Vám líbí naše video. Dovolte nám doplnit, že Český statistický úřad zveřejnil jména kandidátů včetně pořadí již 10. 8. 2022 a výsledky losování pořadí kandidátek byly zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Žamberk 15. 8. 2022. Naše video jsme občanům představili až 4. 9. 2022. Z toho plyne, že ukázka jmenného volebního lístku je naprosto legitimní.

Jako jediní máme připravenou strategii ke všem našim programovým bodům. Touto problematikou se zabýváme vážně již několik let a máme jasný plán, jak postupovat, inspirovali jsme se v jiných obcích a víme, že ho lze dosáhnout!

Naše volební kampaň není vedena v rozporu, a především je v souladu, s § 30 Zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí.

Podle zásady legální licence zakotvené v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, kde je uvedeno, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, vyplývá, že ve volbách do zastupitelstev obcí jsou kampaně volebních stran limitovány pouze podmínkami stanovenými ve výše uvedeném § 30. Z toho, že popisujete v úvodní pasáži Vašeho dotazníku „nenechali nit suchou“, tak usuzujeme, že nedořešená obecní témata Vás trápí, stejně jako nás, a i bezesporu další občany našeho městyse.

Pro úplnost uvádíme, že volební zákon neupravuje ani zákaz využívat k volební kampani komunikační média obce nebo právnické osoby, která je ovládána obcí. V této spojitosti Vás ovšem považujeme za potřebné upozornit na judikaturu, konkrétně usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2014 (sp. zn. 9 A 344/2014 – 61), v němž soud uvádí: „Volební zákon upravuje pravidla volební kampaně velice kuse v ust. § 30. Obecně je tak třeba uvést, že tiskoviny, jejichž vydavateli jsou obce, mají svou povahou blíže k veřejnoprávním médiím než k plochám pro vylepování volebních plakátů. Pokud zákon nezakazuje použit pro volební kampaň periodika obcí, pak platí, že je lze pro volební kampaň použít, při zachování rovnosti přístupu volebních stran. Tiskoviny, vydávané jako obecní zpravodaje, tím, že jsou v rukou veřejné moci, musí zachovávat korektnost a neutralitu …“.

V rámci volebního zákona lze tedy využít k volební kampani komunikační média obce, což bezesporu je Vámi zmiňovaný „oficiální FB městyse“.  Avšak zde za podmínky, že si tato média zachovají korektnost a neutralitu a všechny kandidující subjekty budou mít stejné podmínky pro uveřejňování svých příspěvku.

Z uvedeného usnesení soudu sp. zn. 9 A 344/2014 – 61 lze zřetelně dovodit, že v rámci judikátní neutrality, byste byla nucena tyto shodné dotazy položit všem ostatním subjektům. Volební uskupení nemají shodné programy. Není možné slučovat pod dotazy shodné, rovné a totožné, jakou formou jsou docílitelné. Zákon o volbách nikde neuvádí, že volební uskupení jsou povinna týden před volbami zveřejňovat konkrétní legální cesty a způsoby řešení. Z Vašich dotazů cítíme jistou nespokojenost s dosavadním obecním stavem. Vzhledem k naprosto legální a legitimní rozdílnosti jednotlivých priorit různých volebních uskupení je pro Vaši osobu v pozici oficiální místostarostky poměrným rizikem, řešit tuto oblast Vámi popisovanou formou, která může být posouzena jako nelegální ovlivňování volebního procesu. Doporučujeme Vám, se z pohledu judikátní předvolební vyrovnanosti, se na tento tenký led nepouštět a nechat rozhodnutí na vůli našich voličů a spoluobčanů.

Vážená paní místostarostko, srdečně Vás k nám zveme na setkání. Rádi s Vámi náš program detailně probereme a věříme, že Vás jeho a naše kvalita přesvědčí natolik, že si získáme i Váš hlas.

Jsme s pozdravem,

Monika Jindrová, Adam Vaško, Anna Dlabková, Roman Rusz a Vanda Hlaváčková


Pro úplnost přikládáme e-mailovou komunikaci se zaslaným dokumentem paní místostarostkou:

Žádost o zveřejnění

Odesílatelfilip.jana@email.cz
Adresátspolecne@mestyskunvald.cz
DatumSt 21:14

Přílohy

  • IMG_20220914_0001.pdf (~1,9 MB)

Tělo zprávy

Dobrý den,

obracím se na Vaše sdružení nezávislých kandidátů Společně za rozvoj Kunvaldu s několika připomínkami a otázkami k Vašemu volebnímu programu, na které bych ráda znala odpovědi.

Dovoluji si požádat administrátora Vašich stránek  (Společně za rozvoj Kunvaldu) o zveřejnění přiloženého dokumentu, ve kterém jsou otázky položeny a Vaše případně odpovědi na ně taktéž.  

Tento dokument bude současně zveřejněn na oficiálním FB městysu Kunvald, kam samozřejmě můžete Vaše odpovědi také vložit.

Děkuji,

Jana Trejtnarová, místostarosta městyse Kunvald   

Neobsahuje žádné viry.www.avg.com

IMG_20220914_0001