Dotační politika

Dotační politika
Dotací se rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu či EU poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel.
Charakteristickým rysem každé dotace je její povinná účelovost, která musí být dodržena i při jejím čerpání. Na dotaci není právní nárok, nestanoví-li právní předpis jinak.

Dnes je poměrně běžnou záležitostí obcí a měst žádat o podporu svých investic pomocí dotací. Ani Kunvald by neměl být pozadu. K 31. 3. 2022 tvořily dotace, resp. transfery, téměř 39% průměrného příjmu obcí v ČR. Pro porovnání, přijaté dotace pro městys Kunvald v roce 2021 tvořily pouze 6,3% z celkových příjmů (1,2 mil Kč z celkových příjmů 18,9 mil Kč).
Stále je tato možnost aktuální a byla by škoda ji nevyužít v náš prospěch. Dotační tituly bývají vypsané napříč spektrem potřeb samosprávným celkům. Příklady, které se by daly aktuálně využít v obnově či investicích v Kunvaldě:

⦁ Opravy místních komunikací (v Kunvaldě v současné době opravujeme 5 místních komunikací)
⦁ Opravy sakrálních památek (včetně zmiňované hřbitovní zdi) ⦁ Podpora výstavby a rozšíření vodovodů, kanalizací a ČOV (např. Bubnov)
⦁ Gastrotechnika ve veřejné infrastruktuře (např. snížení energetické účinnosti gastro ve vývařovně v Penzionu U Lípy)
⦁ Rekonstrukce sportovního zázemí (např. zázemí fotbalistů nebo nové dětské hřiště v dalších lokalitách městyse)
⦁ Přírodní zahrady (výuková zahrada školy)
⦁ Chodníky I-III. tříd silnic ⦁ Vzdělávání pedagogů škol

Výše uvádíme jen krátký výčet možností, které obce mají. Průměrná podpora investic bývá okolo 75 % z celkové částky.
Zásadním dokumentem pro získávání dotačních titulů je vypracovaný strategický plán rozvoje obce. Mnoho dotací je podmíněno právě tímto dokumentem, který v současné době Kunvaldu kriticky chybí a proto je příjem dotací v Kunvaldě oproti okolním obcím minimální. Strategický plán je dlouhodobý výhled, kterým bude obec směřovat, tak aby jednotlivé investiční projekty na sebe smysluplně navazovaly s výhledem do dalších let. Strategický plán obsahuje takzvaný zásobník projektů, které jsou seřazené podle jejich akutnosti a finanční náročnosti a podle vypsaných dotačních výzev se postupně realizují. Naším záměrem je zapojit občany do zaplnění tohoto zásobníku projektů také svými podněty. Schvalování jednotlivých investičních záměrů a výběr projektů k realizacím pak bude součástí participativního rozpočtu.
Uvědomujeme si, že vytvoření kvalitního a funkčního strategického plánu nebude snadné a bude obnášet mnoho úsilí a času, ale přínos pro obec bude nevyčíslitelný.