Rozpočet a financování obce

Rozpočet a financování obce

Náš městys je jednou z více než šesti tisíc obcí v České republice a funguje jako samosprávné společenství občanů, které tvoří územní celek, jenž je vymezen hranicí území obce. Zároveň vlastní majetek a uváženě s ním hospodaří dle svého rozpočtu. Tak se na obec dívá zákon, ale jak to vlastně všechno funguje? Odkud se berou příjmy obce, co jsou to mandatorní výdaje a za co obec „utrácí“? To všechno se pokusíme přiblížit v následujících řádcích.

Obec není firma, ale bylo by pošetilé myslet si, že tvorba zisku je jediné co rozlišuje tyto dva hospodárné celky. V řízení obou lze najít velmi mnoho podobností a myslím si, že uplatnění zkušeností a znalostí z firemního prostředí může prospět hospodárnosti a rozvoji obce.

Financování obce
Asi každý ví, že hlavním zdrojem příjmů obce jsou příjmy daňové, které jsou rozdělovány dle platných zákonů a obec je schopna ovlivnit jejich výši jen minimálně. Způsob rozdělování daňových příjmů mezi jednotlivé obce se řídí relativně komplikovanými pravidly, ale v zásadě je hlavním kritériem počet obyvatel. To dává smysl, čím víc obyvatel, tím víc služeb by obec měla zajišťovat a proto je naším cílem podpořit smysluplnou výstavbu a zastavit vylidňování obce.

Druhou polovinu příjmů obce tvoří příjmy z transferů resp. dotací (průměr ČR je cca 30% z celkových příjmů), kapitálové příjmy z prodeje pozemků, staveb a dalšího majetku tvoří asi 10% a poslední jsou příjmy nedaňové, což jsou například příjmy z nájmu budov, pozemků, prodeje drobného majetku, splátky z půjčených prostředků a mnoho dalších. Tyto výnosy je obec schopna ovlivnit svojí činností přímo a do největší míry.

Rozpočet

Cílem tvorby rozpočtu je naplánovat, plnit a kontrolovat hospodaření obce v číslech. Aby obec dosáhla co největších příjmů, mohla zabezpečit všechny služby občanům a v ideálním případě i investovat do rozvoje obce, musí vynaložit finanční prostředky. A to jsou výdaje. Hlavními výdaji obcí jsou samozřejmě mzdy obecních zaměstnanců, výdaje na opravy a udržování obecního majetku, jeho odpisy, spotřeba energie atd. Velká většina těchto výdajů je však nutná k chodu obce, nicméně existuje prostor ke snížení některých výdajů. Například služba informační sms stojí ročně okolo 40 tisíc korun a přitom ji některé z okolních obcí řeší odesíláním sms zprávy z internetu, která je zdarma a stojí jen čas úředníka, který ji sepíše a pošle. Není to závratná částka, ale jak říká klasik: “halíře dělaj talíře”.

Obec by neměla tvořit zisk, který by zůstával na bankovním účtu, ani cíleně za účelem ušetření na budoucí investice. Je efektivnější a výhodnější si půjčit a realizovat investice co nejdříve, protože tím dřív bude daný projekt přinášet svůj užitek, ať už je to příliv obyvatel, zvýšení příjmů do obecního rozpočtu apod. Samozřejmě by se obec neměla nekontrolovatelně zadlužovat, ale i k tomu slouží střednědobé výhledy rozpočtu a dobré plánování. Nicméně peníze na účtech si velkými sousty bere inflace. I když to může vypadat, že máme dost, tak si koupíme méně. Na účtech městyse bylo k poslednímu srpnu přes 40 milionů korun. Jen za poslední tři roky jsme díky inflaci přišli reálně o více než 5 milionů korun. Bohužel je dnešní míra inflace už přes 15 procent, její růst konečně začal zpomalovat, ale 15 procent ze 40 milionů je pořád opravdu hodně.

Nejde o to, že bychom zbytečně rozhazovali, ale možná jsme schopni někde ušetřit, nebo najít levnější alternativy. Z praxe víme, že tzv. provozní slepota může člověka omezit do takové míry, že se už pak nepřemýšlí nad věcmi, které by se daly udělat jinak, ale spadá do stavu “funguje to a takhle jsme to dělali vždycky”. V žádném případě se nesnažíme nikoho kritizovat, ale nabídnout svoje znalosti a zkušenosti pro spolupráci na budoucím rozvoje městyse.

Participace a participativní rozpočtování

Ač to může znít děsivě, je participování občanů na rozpočtu velmi přínosná a důležitá věc. Jde o to, že zastupitelé dávají občanům možnost se vyjádřit k navrhovaným výdajům v rozpočtu a přidávat návrhy investičních projektů, které by rádi zařadili. Při dobře nastavených a transparentních pravidlech se pak lépe připravuje rozpočet, který odráží potřeby občanů.

Jsme odhodlání otevřít obecní záležitosti občanům v co největší možné míře. Zastupitelstvo je tu pro všechny a my věříme, že zájem všech kandidátů je podobný a to rozvíjet společně Kunvald správným směrem a nehašteřit se mezi sebou. Opozice bude vždy existovat, a ať už je v ní jeden nebo druhý, je potřeba se na no to dívat s respektem a pokorou, protože kritika není vždy myšlena negativně, ale spíše jako jiný pohled na věc, který může (ale nemusí) posunout věci dál nebo alespoň otevřít ostatním oči.