Vážení občané, chtěl bych Vám sdělit pár informací ohledně facebookových stránek (dále jen FB) Kunvaldu.

Zastupitelstvo Kunvaldu na loňském lednovém zasedání (13.1.2022) schválilo spolupráci s panem Martinem Mihulkou a jím provozovaného FB profilu.

Touto spoluprací se tak FB profil stal oficiálním profilem městyse Kunvaldu. Tento FB profil je tak dalším oficiálním informačním portálem městyse.

Na FB stránkách se před několika dny objevil tento příspěvek:

Úplně není zřejmé, co tímto sdělením správce zamýšlel. Dovolím si připomenout text mého příspěvku ze dne 8.12.2022:

za tyto FB stránky nese městys Kunvald plnou zodpovědnost (jsou to jeho oficiální FB stránky). Veřejná instituce (jakou je i městys Kunvald) musí ve svých médiích (tištěných i elektronických) plně dodržovat tiskový zákon. To se rozhodně v tomto případě nestalo!

Je velmi dobře, že městys má tento profil. Budu jen rád, že bude živý a průběžně aktualizovaný.

Roman Rusz