Vážení občané,

v pondělí 24. 10. 2022 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva.

Děkujeme za vaši podporu, kterou jste nám projevili a nadále projevujete.

V pondělí jsme byli bohužel svědky stejného netransparentního jednání jako před volbami, kdy bez jakéhokoliv veřejně sděleného návrhu a za zákulisních dohod stran Kunvald pro a „Kunvald pro všechny“ byla zvolena do funkce starosty paní Daniela Bolečková a funkce uvolněného místostarosty pan Josef Paďour. Ale i to je demokracie a gratulujeme nově zvolenému vedení městyse a přejeme klidnou mysl a uvážené kroky.

Za nás vám můžeme slíbit, že tímto (ať se to některým zastupitelům líbí či nelíbí) se odebíráme do konstruktivní opozice. Budeme dále navrhovat k jednání body z našeho programu. Z nově zvolených pozic předsedů finančního a kontrolního výboru budeme chtít znát informace, důvody rozhodnutí a řešení, finanční predikce, analýzy a průzkumy předcházející rozhodnutím. Budeme otevření pro vás, občany, budeme vám stále naslouchat a za námi se nebudete muset bát přijít sdělit svůj názor.

Jsme rádi, že i přes výše uvedené záležitosti jsme našli jednoznačnou shodu napříč celým zastupitelstvem a pro novou paní starostku bude proveden nezávislý audit, aby mohla začít s čistým štítem od startovní čáry a měla na čem stavět. Děkujeme všem zastupitelům, že jsme se na tomto jednoznačně shodli a těšíme se na další práci pro vás, občany a pro Kunvald, aby byl moderní a rozvinutou obcí hodnou 21. století.

Vážení občané, dle dohody všech zastupitelů se další jednání zastupitelstva budou s pravidelností konat každou druhou středu v měsíci.

Těšíme se na setkání s Vámi!