Malé zamyšlení Jany Šilarové

Včera proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva, kterého jsem se jako přihlížející zúčastnila. Dovolte mi malé zamyšlení.

Nejprve bych chtěla pogratulovat paní starostce a panu místostarostovi k úspěšnému zvolení do těchto funkcí.  Nebudou to mít lehké.

Toto volební období bude bezpochyby velmi náročné, možná ještě náročnější, než si nyní umíme představit.  Mezinárodní nepříznivá bezpečnostní situace, následující pandemické vlny nového koronaviru přináší stále větší ekonomické i sociální problémy. Obávám se, že bude hůř.  Z ekonomické krize v dvacátých letech minulého století povstaly extremistické strany, které rozpoutaly peklo světové války.  Ekonomické problémy vždy dávají zelenou „vůdcům“, kteří slibují jasná a snadná řešení, kteří jasně označí viníky.  Je velmi snadné následovat tyto silné jedince. Říkají, co se má dělat a co je správné. Ono není jednoduché v době ekonomické krize a sociálního varu udržet emoce na uzdě a držet se humanismu. Vidina rychlých a poměrně snadných řešení je přece tak lákavá. Měli jsme se moc dlouho moc dobře, byla příznivá bezpečností situace, nikoho ani nenapadlo, že by se to mohlo změnit. Ale ono se to mění. Bude to náročné po všech stránkách. Jistě se vynoří lidé, kteří budou těžit z nepřehledné situace, budou ve svůj prospěch nabízet alternativní pohled na realitu. Budou pokřivovat pravdu a vydávat ji za skutečnost, za jediné správné chápání. Tuto dobu většina z nás zažila. Zažili jsme dobu, kdy myšlenka sociální rovnosti byla použita k uchopení moci. Byla to doba schizofrenního života. Hodně lidí žilo dvojí život, něco jiného se říkalo doma a něco jiného se říkalo na veřejnosti, případně se jen přihlíželo a raději mlčelo. Kdo by chtěl zbytečné problémy? Většina lidí problémy nechtěla, vždyť se dalo při zachování nenápadnosti celkem pohodlně žít. Myslím, že se tato doba hodně podepsala na našich charakterech. Bude to trvat dlouho, než dojde k nápravě. Nebude to práce na jednu generaci.

Zatíženi zkušenostmi a návyky z dob minulých, zatíženi současnými problémy a tušením ještě obtížnějšího života v budoucnosti, bude muset naše zastupitelstvo pracovat, všichni pevně věříme, že bude pracovat, pro blaho obce. Je to úkol velmi těžký, bude vyžadovat odolné jedince. Každý chybujeme, ale se ztěžující se situací bude každá chyba více a více bolet.

Právě v těchto dobách bude důležité každý krok velmi pečlivě rozvažovat.  Umět si vzájemně naslouchat, důvěřovat si. Každý máme jiné zkušenosti, trochu jiný pohled na svět. Nic z toho neznamená, že se nemůžeme tolerovat, že spolu nemůžeme vzájemně dobře vycházet. Když se mnou někdo nesouhlasí, nemusí to být nic osobního, nemusí to být útok na mne. Možná má jen odlišnou zkušenost a vidí něco, co já nevidím. Moc se mi líbila promluva nového pana faráře. Říkal, že pochází z devíti dětí. Každé dítě je jiné, ale dohromady tvoří rodinu. Říkal, že jinakost může obohacovat. Je jen potřeba tuto jinakost přijmout a využít pro dobrou věc.  Převedu-li tuto myšlenku na naše zastupitelstvo, je třeba využít jinakost k jednotě ve zvelebování obce. Kunvald je přece tak krásné místo k žití! Pojďme zapomenout na vzájemné rozepře. Pojďme spolu přemýšlet, jak Kunvald udělat ještě lepším místem pro život. Materiální stránka života je důležitá, bez hmotných statků je život obtížný, ale nejdůležitější pro život jsou vztahy. O ty dobré je třeba úzkostlivě pečovat a ty špatné je třeba napravovat. Člověk je tvor sociální. Není štěstí bez dobrých vztahů. Pojďme je budovat a udržovat, to vše se vší pokorou a vážností, kterou funkce zastupitele s sebou nese. 

                                                                                                                                                  Jana Šilarová