Mgr. Monika Jindrová

Monika Jindrová
Monika je rodilou kunvalačkou. Se svým mužem si opravuje domek na dolním Kunvaldě, kde spolu provozují malé rodinné včelařství a postupně budují volně přístupný park s nektarodárnou a pylodárnou flórou. Monika vystudovala ergoterapii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. Po studiu nastoupila do Albertina v Žamberku, kde zakládala a pomohla vybavit ergoterapeutické pracoviště na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných. Monika je studijní typ, neustále se vzdělává. Absolvovala studium na Karlově univerzitě v Praze, obor Řízení ve zdravotnických a sociálních organizacích. Proto svoje znalosti a schopnosti může využít i v lokální politice, ve vedení multidisciplinárního týmu, ale i v komunikaci s občany. Zajímá se o dotační politiku a ráda by dotační tituly více v Kunvaldě využívala. Jejím cílem je otevřený, transparentní úřad, kde vstřícné a slušné chování bude samozřejmostí. Ráda by pracovala s občany a znala jejich názor na různé potřeby Kunvaldu, spolupráci mezi spolky i místními organizacemi vedoucí k jasné vizi Kunvaldu. Zúčastnila se projektu Nebojme se komunální politiky a je proškolena v základních oblastech vedení obce. Pravidelně se účastní zasedání zastupitelstva. S Annou Dlabkovou působí ve spolku SouSedíme, který organizuje různé společenské události v Kunvaldě.
Monika má se svým partnerem tři děti a je přednášející odbornicí Českého svazu včelařů a proto je jejím velkým koníčkem vzdělávání včelařů v oblasti apiterapie, kterou absolvovala v zahraničí.