Anna Dlabková

Anna Dlabková.
Anna se narodila a celé mládí prožila v Kunvaldě. Po maturitě na žambereckém gymnáziu odešla studovat do Prahy sociální pedagogiku a pastorační práci. Už při škole začala pracovat v jesličkách v coworkingovém centru, kde zůstala jako hlavní lektorka několik let i po škole. Nyní pracuje na Úřadě práce a v České společnosti AIDS pomoc a svůj volný čas a energii by ráda věnovala právě městysi Kunvald. Jako zaměstnanec ve státní správě si uvědomuje, že je potřeba kontakt se státní správou občanům co nejvíce usnadnit. Díky svému zaměstnání a praxi vnímá, jak je důležitá funkční komunita v blízkém okolí ve složitých životních situacích.
Na úřadě městyse chce pracovat pro lidi, zlepšit komunikaci a transparentnost úřadu, zaměřit se na dlouhodobý promyšlený plán rozvoje obce, k jehož tvorbě budou přizvání všichni obyvatelé Kunvaldu. Anna prošla základním vzděláváním pro vedení obce a také kurzem pro mladé kandidáty do zastupitelstev obcí organizované spolkem Mladí občané.
Volné chvíle Anna nejraději věnuje lidem ve svém blízkém i vzdálenějším okolí, s Monikou Jindrovou založila spolek SouSedíme, se kterým společně s nezištnou pomocí jejich blízkých organizují akce nejen pro Kunvaláky. Také ji můžete potkat toulat se po horách, buď pěšky anebo na kole.