Zdeněk Pecháček

Zdeněk Pecháček
Zdeněk pochází z Ústí nad Orlicí a v Kunvaldě žije přes dvacet pět let. Po absolvování SOUS v Ústí nad Orlicí pracoval několik let v projektové kanceláři, kde se vyráběly stroje a zařízení. V roce 2006 se zúčastnil konkurzu na servisního technika v Severním Irsku. Podařilo se mu uspět a odletěl do zahraničí, kde strávil dva roky. Po návratu zpět do České republiky začal podnikat ve stavebnictví. Po několika letech se mu zachtělo rozšířit své obzory a přihlásil se do výběrového řízení na místo logistika v Belgii. Byl vybrán a na této pozici zůstal přes šest let. V dnešní době pracuje ve Škoda Auto jako logistik.
Díky zkušenostem, které načerpal nejen v cizině, ale také v rámci podnikání rozhodně bude přínosem pro Kunvald. Vždy chtěl bydlet v klidné, bezpečné a moderní vesnici. Doufá tedy, že v budoucnu bude Kunvald právě takovým místem, s novými chodníky, silnicemi a především lidmi, kteří budou hrdí na to, že zde mohou žít.