📗👣Vzděláváme se, inspirujeme se, učíme se 🧠👨‍💼💚

V našem okolí se nachází mnoho zajímavých míst dobré praxe a tak jsme se vydali na obhlídku za inspirací. Vážíme si času, vstřícnosti i otevřenosti starostů i místostarostů, kteří nám s laskavostí předvedli místa, na která jsou ve své obci pyšní. Děkujeme jim za rozšíření obzorů, poznatků a za představení své práce.

Navštívili jsme 🏘 Kulturní dům v Mladkově s panem starostou Studeným, 🏨 Víceúčelový sál v Pěčíně s panem starostou Petrem a 🏡 Obecní dům s paní starostkou Ševčíkovou, strávili jsme několik hodin s panem starostou Štefkem z Líšnice, aby nám předal praktické informace z praxe. Děkujeme za nezištně strávený čas a vážíme si nabídnuté ruky pomoci. 🤝 Máme za sebou také mnoho hodin školení 👨‍💼 s panem Dytrtem, který se věnuje vzdělávání zastupitelů. Už dva roky se cíleně vzděláváme a máme za sebou školení právního minima, financování obce, strategického plánování, participačních rozpočtů, místních periodik, rozpočtů, veřejných zakázek nebo hospodaření s obecním majetkem. 🚜💻📞🍀 My jsme připraveni! Prosíme podpořte nás zakřížkováním ❌ kandidátky č. 4️⃣. Děkujeme za podporu!

Může jít o obrázek 8 lidem , stojícím lidem a indoor