od Českého střeleckého svazu

Otevřený dopis občanům Kunvaldu

Vážení spoluobčané,

rozhodli jsme se tomto místě reagovat na článek paní místostarostky Jany Trejtnarové ,, Čtvrt století s obcí“ vydaném v KP č. 185, který měl uzávěrku čísla 15. 8. 2022. Jako vždy i tentokrát nezapomněla paní místostarostka způsobem sobě vlastním dehonestovat náš spolek. Nejdříve citace z jejího příspěvku: ,, těm, kteří si na mne vzali advokáta, kteří teatrálně přednášeli svá stanoviska na zastupitelstvech a zpovídali zastupitele jak nevycválané děti, těm, kteří mě nařkli z úplatků a skrytě z toho že jsem psychopat…“ konec citace.

Vážení občané, SSK Kunvald jako střelecký spolek nemá zřízen facebook, web, ani žádnou jinou sociální platformu, kde bychom mohli paní místostarostku jakkoliv urážet a už vůbec jsme ji nikde nenařkli z úplatků. Dále: V demokracii se zastupitelé a zvolení zástupci obce zásadně zpovídají svým voličům a není nám známo, že by tomu bylo v jiných obcích jinak a velice nás mrzí, že to tak paní Trejtnarová nevnímá. Pokud se týká článku našeho člena a hospodáře pana Jiřího Všetičky:,,Osm varovných příznaků, podle kterých rozpoznáme každého psychopata“ nebyla zde ani náznakem jmenována jakákoliv osoba, natož pak paní místostarostka Trejtnarová. Nakonec tento článek je volnou citací psychologa pana Radka Ptáčka, knihy profesora MUDr. Koukolíka DrSc: ,,Zvíře politické – eseje o lidské nátuře“ a knihy ,,Čas psychopatů“ psychiatra MUDr.Radkina Honzáka, jak bylo i v článku výslovně uvedeno. Pokud se v něm sama skrytě našla, jak píše ve svém příspěvku, je to pouze a jen její problém a stěžovat si musí u výše uvedených pánů lékařů, kteří tyto příznaky ve svých knihách takto popsali.

A jak je to s tím advokátem. Je pravdou, že SSK Kunvald je ve sporu s paní místostarostkou Janou Trejtnarovou a to o text na str. 207  knihy „Kunvald. Historie obce a osídlení“, kterou vydala obec Kunvald a kterou paní místostarostka korigovala. Tento spor jsme nikde nepublikovali, nezveřejňovali ani jinak neoznamovali na veřejnosti. Pokud by to sama paní Trejtnarová ve svém článku a na zasedání zastupitelstva dne 7. 9. 2022 neprozradila, široká veřejnost by o něm dodnes vůbec nevěděla. Protože chceme předejít různým pochybnostem a případným odlišným výkladům tohoto problému, rozhodli jsme se požádat administrátora těchto stránek o zveřejnění písemné komunikace našeho spolku a našeho právního zástupce s paní místostarostkou.

Nejdříve však chceme zveřejnit velice závažnou věc, která se stala dne 4. 5. 2022 na střelnici našeho spolku SSK Kunvald. Abychom se opět vyhnuli případným nedorozuměním, předkládáme úřední záznam policie ČR.

Zde končí úřední záznam PČR. Zajisté jste si všimli, že ve výpovědi našeho předsedy pana Šponara zazněla věta, že na nikoho podezření nemáme. A taktéž nikoho neobviňujeme, od toho jsou zde orgány činné v trestním řízení.

Nyní si opět dovolíme citovat naší paní místostarostku a její příspěvek v KP. Citace:,,Nevím, kde se vzala a bere ta nesnášenlivost, nevraživost, zlá vůle, úlisnost, pokrytectví některých lidí. Snad je to odraz té vyšší politiky, který doputoval až k nám do naší bezmála tisícihlavé obce“ konec citace. V tomto s paní místostarostkou plně souhlasíme. Ale někdo tento trestný čin spáchat musel. A co udělá příště. Naleje do potoka olej, nebo kyselinu? A uvědomuje si ten, kdo tuto ohavnost provedl, že v nedalekém koupališti se koupou naše děti. A třeba i jeho děti. A také jsme zcela přesvědčeni o tom, že to neudělal nikdo z lidí, kteří jsou pravidelně prezentováni na těchto stránkách. S nimi totiž v žádném sporu nejsme. Každopádně dotyčný pachatel svého účelu nedosáhl. Náš spolek to naopak ještě více posílilo a utvrdilo v tom, že to co děláme nejen pro sebe, ale i pro širokou veřejnost, děláme správně.

Výbor SSK Kunvald

Bedřich Šponar předseda SSK,    Jiří Všetička hospodář SSK,    Petr Bártl člen výboru SSK

Pavel Korhnerr člen výboru SSK,   Michal Tobeš člen výboru SSK