Vážení spoluobčané.

Jako zvolený zastupitel městyse Kunvald cítím povinnost Vás informovat o projektu rekonstrukce Penzionu U Lípy na vývařovnu a jídelnu především pro potřeby školních dětí. Nahrazuji tím roli úřadu městyse, který by v 21.století měl transparentně a pravdivě své občany informovat všemi možnými způsoby. Trápí mne mnoho rozhodnutí, ale popíši zde jednu z největších investic:

Rekonstrukce Penzionu U Lípy na vývařovnu s jídelnou.

Nová jídelna má, dle slibů, také sloužit občanům.

Podívejme se na to, jak to ve skutečnosti bude.

Podle technické zprávy je v projektové dokumentaci uvedeno:

„Počet připravovaných jídel bude do cca 180 porcí. Z toho 100 porcí pro ZŠ, a cca 50 porcí MŠ a 30 porcí příchozí strávníci.“

Dále je z půdorysu 1.NP patrné, že pro veřejnost jsou k dispozici 3 stoly po čtyřech židlích. Tedy 12 míst k sezení.

Opravdu se Vám to zdá dostatečné? Přestavět penzion na vývařovnu, který navrhuje vedení Kunvaldu, za dobré a účelné pro setkávání svých občanů?

Projektované kapacity z technologických a hygienických norem není vůbec snadné navýšit!

Jsme vedením Kunvaldu přesvědčováni, že bude možnost objekt využít pro případné oslavy a pohřby. Nebylo ani naznačeno, jak by taková akce měla být prakticky realizována. Jaký nájem by městys požadoval. Ale hlavně kdo by ji personálně zajišťoval.

Personal školní jídelny, který je už nyní podstav? Ve svém volnu? Nebo Vás případně pustí do kuchyně bez jejich přítomnosti? A co na to hygiena provozu jídelny? A kdo za to ponese zodpovědnost? Jak to bude, když obvykle probíhají pohřby ve 14h ve všední den, kdy se vaří pro školu? Jak to bude o víkendu s oslavou? Jak pak může dodržovat školní personal zákoník práce?

Osobně si takovou „zápůjčku“ neumím moc představit.

Dále jsme byli ujišťováni, že bude k dispozici malý výčep právě pro tyto akce. V nákresu ani rozpisu s ním ale není počítáno! Vážení občané – když se náhodou vyřeší výše uvedené problémy, tak stejně budete „nasucho“ a nebo u „lahváče“. Třeba na takové svatbě to bude jistě „super“.

Vedení městyse rozhoduje o financích nás všech! Našich daní! Kunvald měl v roce 2021 celkem 924 obyvatel. 16 milionů Kč včetně DPH je určeno k rekonstrukci jednoho patra penzionu. A to se jedná o patro bez zateplení, vytápěného elektrickou energií. Okna budou vyměněna jen v tomto patře. Tzn. na pětičlennou rodinu zaplatíme za rekonstrukci 87tis. Kč z našich daní!

Navrhovali jsme ekonomicky výhodnější variantu, která by mohla fungovat, na rozdíl od zmíněného projektu, již následující školní rok. Výše zmíněný projekt za 16 milionů včetně DPH, bude degradovat společenskou využitelnost na prostou vývařovnu. Připadá nám to jako rozhazování peněz nás, daňových poplatníků, místo uvážlivého investování pro potřeby občanů. Navrhujeme lacinější a především také lépe využitelné pro svatby, pohřební hostiny, večírky, oslavy, setkávání spolužáků, šachové turnaje, spolkové schůze apod.

Návrh možného řešení školní jídelny – bylo představeno na jednání zastupitelstva dne 11.11.2021 – níže část bodů, které jsem představil:

——————————————————————————————

„Na minulých zasedáních bylo uvedeno několik argumentů podporujících výstavbu kuchyně s jídelnou v penzionu:

 • Nevyhovující stav stávající kuchyně. S nevyhovujícím stavem stávající kuchyně plně souhlasím.
 • Znovu deklaruji, že situaci stravování dětí rozhodně chci řešit.
 • V minulosti byl vznesen argument, že není kapacita v okolí pro možnost dovozu stravy z jiné jídelny.
 • Jako řádný hospodář jsem tuto informaci prověřil v okolních školních kuchyních. Během krátké doby jsem zjistil, že nejméně dvě školní kuchyně v dojezdové vzdálenosti 7 km disponují kapacitou pro náš požadovaný počet obědů a uvítali tuto možnost odběru.
 • Prověřit tuto varianta mě napadlo zcela náhodou počátkem tohoto týdne.
 • Byl jsem upřímně šokován, že tato možnost je zcela reálná.
 • Důvěřoval jsem informaci vedení městyse, že dovoz obědů z kapacitních důvodů není možný.
 • Ale jak jsem si ověřil, byla to informace zcela nepravdivá.

Pokusil jsem se provést ekonomickou rozvahu obou možností. Jedna je vařit a vydávat jídla v novém provozu v penzionu oproti druhé možnosti dovážet jídla a vydávat je v jídelně ve škole, která by musela být modernizována. Možná existuje ještě nějaké další řešení.

Když to srovnám provozně, tak režijní náklady jsou dle projektové dokumentace a norem (kromě mezd, které se vykompenzují státním příspěvkem) tyto:

 • přes 1 mil. Kč ročně u penzionu oproti
 • 250 tis. Kč ročně v případě ve výdejně ve škole

Při variantě vození obědů bude částka zatěžující rozpočet o více než 3/4 mil. Kč ročně nižší než vaření v penzionu.

V současnosti jsou plánované příjmy obce nižší vzhledem k plánovaným výdajům a nevím kde získáme prostředky na zvýšené výdaje při variantě provozu kuchyně a jídelny v Penzionu.

Investičně je to takto:

 • jídelna v Penzionu: cca 16 mil. Kč
 • dovoz obědů a výdejna ve škole – odhad: 5 mil. Kč. Takže úspora z investic by byla 11 mil. Kč, které tak můžeme použít na jiné důležité a nutné záležitosti. Režijní náklady jsou započítány v ceně obědu a jsou tedy nezávislé na počtu obědů. Nevíme jak dlouho se nám podaří udržet 2. stupeň, protože tam je nyní 26 dětí. Vážení zastupitelé, nabízím tedy zvážit ještě tuto ekonomicky výhodnější a provozně jednodušší variantu.“

viz záznam zastupitelstva na youtube

——————————————————————————————

Považujeme za správné a hodné demokratického jednání v 21.století se nad takovou věcí řádně zamyslet, projít všechny varianty řešení, informovat a hledat řešení i u rodičů dětí, pedagogů, kuchařského personálu, zástupců spolků a občanů a najít širokou, ať už praktickou, ale také ekonomickou, shodu. 

Jako jedno z ekonomicky výhodnějších řešení se nabízí dovoz obědů z jiných školních jídelen. Máme ověřeno, že minimálně dvě školní jídelny v dojezdové vzdálenosti 10 km s radostí pro žáky a personál naší školy uvaří. Tato varianta by stála vytvoření výdeje a jídelny ve škole. Výhodnější je to v provozních nákladech, ve škole budou pořád stejné, na rozdíl od penzionu, kde nás bude podle projektové dokumentace provoz stát cca 1 mil.Kč ročně. Investičně se můžeme pohybovat pod polovinou částky určené k rekonstrukci penzionu. 

Bohužel do dnešního dne nikdo z vedení obce ani zastupitelů na tuto možnost nijak nereagoval.

Autor: Roman Rusz