Souhlasím s nutností řešit stravování našich dětí. Ale nemohu podpořit vynaložení takto velké částky do projektu, který je taková chujovina a to z těchto důvodů:

  • Návrh řešení počítá pouze s úpravou I. nadzemního podlaží.
  • II. a III. nadzemní podlaží projektová dokumentace neřeší.
  • místo pro setkávání veřejnosti a možnosti využití pro soukromé oslavy a podobné akce není řešeno vůbec
  • Zdroj vytápění je tepelné čerpadlo varianta vzduch – voda. Tento zdroj nemá velkou účinnost, je relativně hlučný, ale hlavně zdrojem tepla je elektrická energie, tedy jeden z nejdražších možností vytápění.
  • Projekt neřeší  zateplení objektu. Pouze budou vyměněna okna a dveře v I. NP

Vzhledem k tomu, že v návrhu rozpočtu je v investicích počítáno na opravu penzionu s částkou 16 mil. Kč, což je v podstatě výše běžného  ročního rozpočtu Kunvaldu, nemohu tento návrh rozpočtu podpořit.

Neznám investora a potažmo stavebníka, který by v dnešní době realizoval rekonstrukci bez zateplení a topil elektrickou energií a ani my se takto chovat nemůžeme.

Ceny energii stále rostou a nelze předpokládat, že dojde k jejích snížení. Je reálné a pravděpodobné, že když provedeme opravu penzionu tak, jak je navržena budou náklady na provoz a energie v takové výši, že bude nutné omezit jiné důležité výdaje.

Energetická chudoba je realita dneška!!

Proč bychom jí měli jít naproti ?

Autor: Roman Rusz