Vážení občané, voliči,

dovolte mi malé zamyšlení nad hospodařením současného zastupitelstva městyse Kunvald.

Jak je vám jistě známo, městys odkoupil budovu Kampeličky, ze které měl být obecní úřad. Po vypracování první studie čítala výše nákladu na rekonstrukci 16 mil. Kč. Po dosazení nového projektanta, kterému byla ponechána volná ruka, se tento projekt vyšplhal téměř k 40 mil. Kč.

V této budově byly 2 byty + provozovna kadeřnictví. Po odkoupení budovy dostali nájemníci okamžitou výpověď. Tímto jednáním přišel městys minimálně o 90 tis. Kč ročně.

Dále se ptám – jaký plán pro využití této budovy pro příští léta současné zastupitelstvo má či nemá?

Akce Penzion byl opět osloven projektant, který prováděl projekt Kampeličky. Zastupitelstvo rozhodlo přebudovat Penzion na školní vývařovnu za cca 16 mil. Kč. Tato přestavba není kompletně řešena pro celou budovu. Co bude s pěti pokoji + bytem v prvním patře a apartmány projekt vůbec neřeší.

Stavebními úpravami bylo zrušeno hlavní schodiště do budovy. Bylo situováno mimo zakrytou část budovy. Ptám se – kdo bude v zimním období toto schodiště udržovat?

Myslím, že takto zbrkle by se rozhodně postupovat nemělo. Chybí promyšlená koncepce, která by přinášela menší zátěž obecního rozpočtu.

Rozhodnutím, že zde bude školní vývařovna se rozpočet obce zatíží o několik set tisíc ročně. Proč se nevěnovala větší pozornost o udržení kuchyně ve škole?

Není zaručen do budoucna počet žáků. Razantní ubývání počtu občanů je jeden z ukazatelů. Byl vznesen požadavek, aby provozovna též sloužila občanům, kteří si ji v akci „Z“ postavili pro případ pohřební hostiny, nebo oslavy životních jubileí. V projektové dokumentaci je počítáno pouze s 12 místy k sezení.

Ke kvalitě opravovaných obecních cest se nebudu vyjadřovat, neboť mi bylo řečeno členkou zastupitelstva, že na tom mám osobní zájem. „No comment.“

A tak bych mohl pokračovat. Stavební pozemky opětovné zaměření + vklad na KÚ. Osvětlení – hrozba ztráty dotace. Atd.

Dovolte mi ještě připomínku k soutěži „Strom roku“. Díky nové majitelce sousední nemovitosti se „Bratrská lípa“ dočkala důstojného prostředí. Zmizely skládky shnilého dřeva a všeho možného. Osázením okrasných dřevin a květin paní majitelka vytvořila příjemné prostředí, které si tento vzácný strom rozhodně zaslouží.

Brzy půjdeme k volbám. Proto bych Vás chtěl poprosit – důkladně zvažte komu dáte hlas. Jestli to budou lidé, kteří za poslední volební období téměř nic nevykonali, při zasedání zastupitelstva někteří za celé 4 roky neměli ani jednu připomínku či pozměňovací návrh.

Není konečně čas na změnu?

Autor: Jiří Křen