Ing. Pavel Friml

Ing. Pavel Friml
Pavel pochází z Jamného nad Orlicí, kde prožil své dětství. Po vyučení truhlářem v Dřevotvaru Jablonné nad Orlicí a absolvování Střední umělecko-průmyslové školy v Praze na Žižkově, vystudoval Lesnickou fakultu v Brně. Po studiích se oženil a deset let prožil s rodinou v Hradci Králové, kde pracoval v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů jako „taxátor“. Po revoluci se jeho rodina přestěhovala do domku pod Krejsovým kopcem v Kunvaldu, který celý život opravuje a zvelebuje jeho okolí. S elánem sobě vlastním pečuje o lesní porosty náležející rodině. V tomto kraji získal v roce 1991 zaměstnání v nově zřízeném Pozemkovém úřadě v Ústí nad Orlicí, kde pracuje přes 30 let i nyní, již v důchodovém věku. Pavel měl ve svých počátcích působení ve státní správě eminentní zájem zařadit právě Kunvald i přes nejrozsáhlejší katastr do komplexní pozemkové úpravy jako jedné z prvních vesnic okresu a dohlížet na její provedení. Tehdy bylo ještě možné dosáhnout i na státní a evropské dotace na výstavbu cest, mostků aj. Dnes je tedy mnoho pozemků a rodinných nemovitostí roztroušených mezi poli dostupných po pevných asfaltových cestách, které jsou sjízdné osobními auty jak pro občany, tak i pro technickou obsluhu komunálního odpadu a jiné služby. Za velký úspěch považuje i získání financí na nedávné vybudování krásné asfaltové komunikace s výsadbou na Záhorách. V zastupitelstvu městyse Kunvald již působil po dvě období. Sympatizuje s mladými lidmi, kteří s odvahou a zájmem chtějí vstoupit do komunální politiky, kteří se o ni zajímají a chtějí se svými rodinami a spoluobčany žít v přátelské, pohostinné, malebné a prosperující obci. Proto pozvání do Sdružení nezávislých kandidátů – Společně za rozvoj Kunvaldu přijal. Pavel je velmi praktický, zručný, ctižádostivý, spolehlivý a názorově pevný člověk se všeobecným rozhledem. Rád vyjádří svůj názor k daným problematikám v obci, pokud bude svými spoluobčany zvolen do zastupitelstva městyse Kunvaldu. Jeho přáním je, ať obec s výjimečnou historií v krásném podhůří Orlických hor prospívá, ať dobře a přátelsky v ní všichni sousedí a je zajímavou a pohostinnou pro návštěvníky. Kunvald se má čím pochlubit.